Grafimediabedrijven hebben meer gemeen met reclamebedrijven, vormgevers, websitebouwers en Audio Visuele bedrijven dan je op het eerste gezicht zou denken. Vroeger was de scheiding heel duidelijk. Je ging voor je brochure naar de drukkerij en voor een filmpje naar een AV-bedrijf. Door de vergaande digitalisering en door de marktwerking, groeien de verschillende bedrijfstypen steeds meer naar elkaar toe.  Je ziet tegenwoordig drukkerijen die websites met Content Management Systeem bouwen of die zelfs videoproducties kunnen leveren.  Maar ook reclamebureaus bieden steeds  meer. Ze maken bijvoorbeeld digitale folders of printen zelf  gepersonaliseerde A3 posters met een kleine oplage voor hun klanten. En websitebouwers kunnen niet meer een mooie site afleveren zonder beelden of videos dus ook daar moet expertise voor ontwikkeld worden.

Ook op een andere manier zie je dat al die communicatiebedrijven veel gemeenschappelijk hebben. Wat ze zonder meer met elkaar delen is dat ze altijd op maat leveren. Het uiteindelijke product is altijd uniek! Dat betekent dat de procesgang van orders en opdrachten in belangrijke mate in al die bedrijven hetzelfde is. Een klant geeft  een order of opdracht,  deze wordt door een accountmanager, trafficmanager of  ordermanager  behandeld en begeleid, waarbij hij of zij te maken heeft met tal van zaken:  klantenmanagement, productie, financiën, administratie,  communicatie, probleemoplossing, etc. 

Omdat  er sprake is van zowel crossmediale producties als van gelijksoortige werkzaamheden in de procesbegeleiding, doet Stivako in het kader van IPC-3, een innovatiestimuleringsregeling,  een onderzoek naar wat deze  projectleiders,  ordermanagers en accountmanagers nodig hebben aan competenties. Dit onderzoek leidt tot een goed beeld van  de wensen van de bedrijven als het gaat om kennisontwikkeling. 

Stivako heeft op basis van deze wensen een opleiding ontwikkeld die specifiek bedoeld is voor projectleiders binnen de communicatiemedia branche/creatieve industrie. Voor bedrijven die willen innoveren op dit terrein!  In het najaar zal deze opleiding van start gaan.  Kijk voor meer informatie onder Opleidingen!